اختیار معامله

اختیار معامله چیست؟

نوعی قرارداد است که بر روی یک دارایی پایه ایجاد می شود.

به شخصی که خریدار قرارداد است دارنده(صاحب اختیار) و به شخصی که قرارداد را به فروش رسانده صادر کننده(متعهد) گفته می شود.

همان طوری که از اسم این قراردادها پیداست به خریدار آن ها اختیار انجام معامله در آینده را می دهند.

مثال:حواله ی خرید خودرو یکی از این مدل قرارداد ها است.شخص خریدار با دادن مبلغی از درصد کل قیمت خودرو در آینده دارایی مشخصی را تحت مالکیت می گیرد.

در این قرارداد چند جز اصلی وجود دارد:

  • نوع خودرو
  • تعداد قابل تحویل
  • زمان تحویل
  • مبلغ معامله

در واقع این قرارداد به تنهایی ارزشی ندارد و قیمت خود را از رشد و ریزش قیمت خودرو می گیرد. اگر این قرارداد قابل انتقال به غیر باشد یعنی بتوان آن را بفروش رساند یا خرید نوسانات قیمتی مشابهی با دارایی پایه خواهد داشت.

با رشد قیمت دارایی پایه قطعا این قراردادها هم رشد خواهند کرد و بلعکس.

عامل مهم دیگر در این قراردادها زمان است که در این مثال با نزدیک بودن تاریخ تحویل یا همان سررسید، قرارداد ما نسبت به الباقی قراردادهای دورتر ارزش بیشتری خواهد داشت.

اختیار معامله سهام

در بازار سهام این قراردادها روی تعدادی از سهام ایجاد شدن و می توان اختیار معامله یا همان آپشن این سهم ها را خرید یا به فروش رساند.

در گروه بندی اختیارها ما دو زمین بازی داریم:

(1)اختیار خرید (2) اختیار فروش

اختیار خرید یا call option

در این نوع از اختیار دارنده ی قرارداد می تواند سهم را در آینده در قیمتی مشخص دریافت کند.

توجه داشته باشیم که می تواند یعنی اختیار دارد اگر در آینده و زمان تحویل سود شناسی شد قرارداد را اعمال نماید.

در طرف مقابل شخص فروشنده تعهد به انجام معامله دارد.

به طور مثال: ما قراردادی را داریم که به دارنده ی آن(خریدار) اجازه می دهد در ماه آینده سهم خودرو را در قیمت امروز و به طور مثال 2800 ریال بخرد.

اگر در سی روز بعد سهم خودرو به 3000 ریال رسیده باشد یعنی حدود 7 درصد رشد کرده باشد.

دارنده ی قرارداد تمایل به اجرای قرارداد دارد و سهم خودرو را در قیمت 2800 از فروشنده تحویل خواهد گرفت و کشف سود خواهد کرد.

نکته ی این معامله این است که فروشنده تعهد به اجرا دارد و خریدار اختیار انجام معامله. 

برای آشنایی بیشتر می توانید مقاله مربوط به اختیار خرید را مطالعه کنید

زمین بازی دیگر اختیار فروش است قراردادی برای فروش دارایی در آینده.

دارنده ی این قرارداد هم مانند دیگر آپشن ها اختیار دارد که معامله را در آینده انجام دهد و فروشنده متعد است.

دارنده ی این قرارداد از افت قیمت و به این صورت کشف سود می کند:

اگر در تاریخ امروز سهم خودرو 2800 ریال باشد و شخص دارای قراردادی باشد که به او اجازه بدهد در تاریخ سی روز دیگر سهم خورو را 2800 ریال به فروش برساند هر چه سهم قیمت های پایین تری را تا تاریخ سر رسید تجربه کند دارنده قرارداد سهم را ارزون تر در بازار سهام خریداری میکند(مثلا 2200) و در قیمت 2800 ریال به فروش می رساند.توجه داشته باشید که فروشنده ملزم به اجرای قرارداد است و ساز و کاری برای اعمال قرارداد وجود دارد هم چنین اگر فروشنده نتواند به قرارداد خود عمل کند کارگزاری مسول و جبران کننده ی خسارت های احتمالی است.

برای آشنایی بیشتر می توانید مقاله مربوط به اختیارفروش را مطالعه کنید