برای موفقیت در بازار باید به بزرگان بازار رجوع کرد

در این بخش به مطالعه و بررسی کتاب های معامله گران خارج از ایران می پردازیم و محتوای اموزشی خود را به صورت تصویری یا صوتی در اختیار علاقه مندان قرار می دهیم.